Fäbodvägen - av Harry Adamsson - 17/02/13

Fäbodvägen


Fäbodvägen är den senaste promenadstigen som vi iordningställt.

Enklaste sättet att hitta är att från bron i Kvarnbyn till Avaborgsvägen följa markeringar stolpe med röd topp. Fortsätt sedan över vägen, fortsätt den gamla vägen över berget för att komma fram i Avaborg. Uppe på berget har man en makalös utsikt över Stora Bygdeträsket alla årstider. Där finns ett campingbord där man kan sätta sig och äta ur medhavd fikaväska.