Björkalléföreningen

Föreningen Europas längsta björkallé har som syfte att vårda och ha tillsyn över den 9 km långa björkallén genom byarna Bygdeträsk - Kvarnbyn - Avaborg, samt en "förgrening" på 1 km mot Grannäs. Denna imponerande allé planterades under åren 1934-35 och är, tillsammans med övrig kulturmiljö runt Göksjön, av Riksantikverieämbetet klassad som Riksintresse.


Föreningen som drivs gemensamt mellan Kvarnbyn och Bygdeträsk bildades när byborna tillsammans med Länsantikvarien tog tag i bevarandet av allén i och med att ålder och ovarsam kvistning allvarligt hotade Europas (eller världens?) längsta björkallé. Sedan 1990 planterades varje år nya björkar som ersättning för döda eller skadade.

I dag känner föreningen att även Vägverket ser det som relativt självklart att denna allé som sträcker sig genom vacker kulturbygd ska bevaras för framtiden. Allén har ett flertal gånger uppmärksammats i TV, radio och andra media. Se även boken "Svenska landsvägsalléer" av Bengtsson, Bucht, Degerman, Pålstam.