Björkallén
Kvarnbyn ligger trevligt placerad mitt efter Europas längsta björkallé. Allén började planteras 1934 i Kvarnbyn under ledning av Jordbrukarnas Ungdomsförbund. Året därpå anslöt sig Bygdeträsk och Avaborg till projektet. Senare samma år stod allén klar, en total sträcka på tio kilometer. Under 1990-94 restaurerades allén som numera är klassad som kulturminne. Underhåll och nyplantering görs årligen. Denna vägsträcka som kantas av ca 1300 björkar är ett populärt utflyktsmål i en vacker bygd. En fin rastplats finns vid bron i Kvarnbyn.