Kvarnbyn nu

Antalet åretruntboende i Kvarnbyn har stadigt minskat i antal under de senaste åren. Vid årsskiftet 2008-2009 fanns 35 personer som var kyrkobokförda i byn.

De som är bosatta i Kvarnbyn har sina arbeten huvudsakligen i Burträsk eller i Bygdsiljum. Bland de arbetsgivare där byns boende får sin försörjning kan nämnas Martinsons Såg i Bygdsiljum och Skellefteå kommun. Tidigare har Kvarnbyn varit en blomstrande jordbruksbygd, men i början av 2009 finns endast en gård kvar där det bedrivs jordbruk.

Kvarnbyns byaförenings målsättning är att skapa förutsättningar för en aktiv och trevlig by, med framtidstro.

Kvarnbyns byaförening har tillsammans med byarna runt omkring deltagit i ett projekt att installera bredband till intresserade fastighetsägare. Kan detta bidra till att vi behåller åretruntboendet i dessa fastigheter ute i byarna är det positivt.

Ett sätt för byaföreningen att få en levande by är att ordna olika aktiviteter både sommar och vinter. Konstveckan, Allémanstrampet och teaterföreställningar är några av aktiviteterna. Det finns även rikligt besökta utflyktsmål i Kvarnbyn. Badplatsen som är belägen vid Stora Bygdeträsket och Grillstugan nedströms bron över Kvarnbyån är byns verkliga pärlor.

Andra utflyktsmål som kan komma att bli välbesökta, och som nu är under färdigställande är stugan på Kajsa-Lottaholmen som ligger i Göksjön och kulturstigen som går till platser där våra förfäder lämnat intressanta spår efter sig.

Men självklart kan man även på egen hand hitta sitt eget smultronställe på t ex Avaberget och samtidigt beundra utsikten över Stora Bygdeträsket, eller få en enastående upplevelse vid mete av braxen uppströms bron i Kvarnbyån.
Tycker du att Kvarnbyn verkar intressant och vill veta mer kan du få mer upplysningar av någon ur byaföreningens styrelse.