Lokaluthyrningar
 Byaföreningens lokaler, byastugan, byalogen och frörenseriet går alla att hyra ihop eller var för sig.
 Då toalett och kokmöjligheterna finns i byastugan ska den alltid ingå i uthyrningen.
 Kontakta någon ur styrelsen för prisuppgift.